درخواست برگزاری دوره های آموزشی یا خدمات مرکز مشاوره کنکور بصورت گروهی

بازدیدکننده محترم توجه بفرمایید که :

متقاضی تکمیل کننده این فرم می بایست حتماً در یکی از مراکز ذکر شده مسئولیت اجرایی و یا قدرت تصمیم گیری داشته باشد: دانشگاه یا دانشکده ؛ مجتمع های آموزشی ، دبیرستان ؛ آموزشگاه های کنکور ، مراکز و پانسیون های مطالعاتی

  • در حال حاضر خدمات زیر به متقاضیان ارائه می شود و بزودی خدمات جدیدی نیز به این فهرست افزوده خواهد شد:

  • اگر در خصوص درخواست خود نیاز به توضیح دارید، آنرا را در این بخش وارد نمایید:
  • شماره تلفن ثابت خود را با کد شهر بصورت نمونه وارد نمایید،یعنی ابتدا کد شهر و سپس شماره تلفن بدون فاصله وارد نمایید: ********021
  • شماره همراه ثابت خود را بصورت نمونه وارد نمایید: *******0912
  • لطفا ایمیل خود را جهت ارسال پاسخ گروه درس زندگی بصورت دقیق وارد نمایید
  • لطفاً درخواست خود را بصورت مکتوب در سربرگ رسمی مرکز آموزشی خود با مهر و امضاء تهیه نموده و تصویری از آن را از این قسمت ارسال بفرمایید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
فهرست
question