آن دسته از دانش آموزان ورودی کمپ تحصیلی و کنکوری درس زندگی که امسال وارد مقطع سوم دبیرستان در رشته های تجربی و ریاضی فیزیک می شوند، خود در سه گروه قرار می گیرند:

  • گروه ویژه دانش آموزانی که از ابتدای سال دوم دبیرستان وارد کمپ کنکور شده و در بررسی ها و آزمون های قبلی و تک درس مشاور، حدنصاب های بالایی را کسب نموده اند.
  • گروه یک دانش آموزانی که در طول سال دوم دبیرستان وارد کمپ کنکور درس زندگی شده اند، البته از این گروه دانش آموزانی که سرعت بالایی در اجرای برنامه ها داشته و درصدهای بالایی در آزمون های آزمایشی کسب کرده اند به گروه ویژه منتقل شده اند.
  • گروه دوم دانش آموزانی که بعد از اتمام سال دوم و عمدتاً در اوایل تابستان و یا در طول آن وارد کمپ کنکور درس زندگی شده اند.

نتایج زیر شامل کنکور آزمایشی شهریورماه ۱۳۹۴ هر سه گروه فوق می باشد، البته هر گروه بر مبنای تعداد برنامه هایی که اجرا کرده است، در آزمون آزمایشی مختص بخود شرکت نموده است. بنابه سیاست های کاری گروه درس زندگی و وضعیت هر دانش آموز، هنوز برخی از آنها در نوبت شرکت در آزمون مخصوص به خود هستند. لذا نتایج زیر قطعی نیست و ممکن است دچار تغییراتی گردد.

نتایج نفرات اول تا سوم کنکور آزمایشی شهریورماه ۱۳۹۴ رشته تجربی کمپ کنکور درس زندگی ( سطح و مباحث آزمون های هر گروه با گروه دیگر متفاوت است)

 نام بصورت حروف مختصر گروه  درصد ادبیات درصد عربی درصد دین و زندگی درصد زبان درصد زمین شناسی درصد زیست درصد ریاضیات درصد فیزیک درصد شیمی میزان وقت اضافه در تست زنی دروس عمومی به دقیقه میزان وقت اضافه در تست زنی دروس اختصاصی به دقیقه
۱- فاطمه – م  ویژه ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۷۲ ۱۰۰ ۸۳٫۳۳ ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۱ ۱۵
۲- عاطفه – ب ویژه ۸۴ ۸۸ ۱۰۰ ۹۲ ۷۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۴٫۴۴ ۱۰۰ ۹ ۱۹
۳- امیرحسین – ا
ویژه ۹۴٫۶۶ ۹۲ ۱۰۰ ۸۰ ۹۵ ۸۸ ۸۳٫۳۳ ۷۶٫۶۶ ۸۲٫۲۲ ۱۲ ۸
۱- سهیل – ج یک  ۸۸ ۹۲  ۱۰۰ ۹۶  ۱۰۰  ۱۰۰ ۹۶٫۶۶  ۱۰۰  ۱۰۰ ۱۷ ۱۸
۲- فرزانه – س
یک  ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۲ ۸۱٫۳۳ ۷۶٫۶۶  ۱۰۰  ۱۰۰ ۹۳٫۳۳ ۸۲٫۲۲ ۱۴ ۱۹
۳- زهرا – ص
یک  ۱۰۰ ۷۸٫۶۶  ۱۰۰ ۱۰۰ ۵۶  ۱۰۰  ۸۰ ۸۴٫۴۴  ۷۷٫۷۷ ۱۶ ۰
۱- پردیس – ک دو ۸۱٫۳۳  ۹۴٫۶۶ ۱۰۰ ۱۰۰  ۶۰ ۱۰۰ ۹۳٫۳۳  ۸۷٫۷۷ ۱۰۰ ۲۲ ۶
۲- فرزین – م دو  ۹۲ ۱۰۰  ۸۹٫۳۳  ۷۸٫۶۶  ۸۵ ۹۳٫۳۳  ۸۰  ۹۱٫۱۱ ۸۷٫۷۷ ۵ ۰
۳- فرناز – ع دو ۸۵٫۳۳ ۸۰ ۱۰۰  ۸۴  ۸۰ ۸۶  ۷۶٫۶۶  ۸۲٫۲۲ ۸۸٫۸۸ ۸ ۰

گفتنی است دانش آموزان گروه دوم که عمدتاً از اوایل و یا در طول تابستان وارد کمپ شده اند، هنوز بسیاری از روشهای مطالعه و متدهای تست زنی را نیاموخته اند و نیاز به آموزش های بیشتری برای کسب درصدهای بالاتر دارند.

فهرست