بازدیدکننده محترم !

لطفا بدون تکمیل و ارسال فرم زیر؛ درخواست اطلاعات بیشتر و یا اطلاع از تعرفه طرح های خدمات تحصیلی گروه درس زندگی نکنید زیرا پاسخی دریافت نخواهید کرد.

ما برای گزینش دانش آموزان و داوطلبین متقاضی طرح های خدمات تحصیلی خود ؛ استانداردها و قوانین خاصی داریم که یکی از این قوانین تکمیل فرم پیش ثبت نام زیر است.

بدون تکمیل این فرم، هیچ راه دیگری برای ثبت نام در گروه درس زندگی و بهره گیری از خدمات تحصیلی ما وجود ندارد.

همچنین در صورتیکه شرایط مندرج در صفحه معرفی طرح های مشاوره کنکور ما یعنی این لینک را ندارید. لطفا فرم زیر را تکمیل نکنید زیرا درخواست تان بررسی نخواهد شد.

قبل از تکمیل فرم ؛ به نکات بسیار مهم زیر توجه بفرمایید:

  • جهت اقدام به ثبت نام در گام اول، مدارک ذکر شده در بخش مدارک را از طریق فرم زیر ارسال نمایید و منتظر باشید تا مدارک و فیلم ارسالی تان در ۷۲ ساعت کاری آینده بررسی شود.
  • در صورت تأیید اولیه ؛ ایمیلی برایتان ارسال خواهد شد که در آن مراحل بعدی ثبت نام قید شده است. شما ۷۲ ساعت کاری فرصت دارید تا مطابق مراحل ذکر شده؛ ثبت نام خود را پیگیری و قطعی نمایید، در غیرانیصورت فرصت ثبت نامتان برای همیشه از بین خواهد رفت.
  • اگر در طی ۷۲ ساعت آینده از زمانی که فرم را ارسال کرده اید؛ ایمیلی دریافت نکردید. یکی از این حالات پیش آمده است:– ایمیل خود را در فرم به اشتباه وارد کرده اید ( در هنگام تایپ ایمیل خود ، درستی آنرا کنترل کنید)– مدارکتان ناقص بوده که ترتیب اثر داده نخواهد شد.– پاسخ ما به بخش اسپم ایمیل شما ارسال شده است که در اینصورت حتماً آن قسمت را بررسی بفرمایید.در غیراینصورت از طریق فرم تماس با ما ( این فرم ) مراتب را به واحد کنکور اعلام نمایید تا رسیدگی شود.

فرم پیش ثبت نام ورود به طرح های خدمات تحصیلی و کنکور گروه درس زندگی

فهرست
question