آن دسته از دانش آموزانی که در کنکور آزمایشی شهریورماه درس زندگی، به هر دلیلی حدنصاب های لازم را کسب ننموده اند تا آزمون بعدی نمی توانند وقت مشاوره حضوری یا تلفنی با مشاور ارشد یا دستیار اول بگیرند و می بایست چند جلسه زیر نظر دستیار دوم به بررسی نقاط ضعف خود در آزمون شهریورماه پرداخته و تکالیف ارائه شده توسط وی را بصورت کامل انجام دهند تا در آزمون بعدی نتایج بهتری کسب نمایند. بدیهی است دانش آموزانی که در این جلسات شرکت نکنند دیگر نمی توانند از خدمات آموزشی گروه درس زندگی بهره مند شوند.

دانش آموزانی نیز که به علت استرس بیش از حد، نتیجه مطلوبی در کنکور آزمایشی شهریور کسب نکرده اند لازم است در جلسات آموزش و مدیریت استرس جناب آقای آریافر شرکت نموده و مشکل خود را رفع نمایند، در غیراینصورت بهتر است به دنبال مشاورین تحصیلی دیگری باشند وگرنه با تکرار نتایج ضعیف اسامی آنها را از فهرست دانش آموزان گروه درس زندگی حذف خواهیم کرد. زیرا بارها متذکر شده ایم که این دسته از دانش آموزان بدون مهار استرس خود و علیرغم داشتن سطح علمی بالا قادر به کسب رتبه های بالا نخواهند شد. لذا بدون اغماض و با سختگیری بیشتر با این موضوع برخورد خواهد شد.

همچنین دانش آموزانی که حدنصاب لازم را در کنکور آزمایشی شهریورماه کسب نموده اما درصد آنها در دروس مختلف کمتر از صد شده نیز لازم است ابتدا در منزل بصورت دقیق تستهایی که پاسخ نداده و یا اشتباه زده اند را مطابق آموزش های ارائه شده توسط مشاور ارشد یا دستیاران بررسی نموده و در جلسه بعدی به ایشان ارائه کنند.

 

 

 

فهرست